Valdeltagande och arbete under valnatten

2018-09-10 Valnattsarbete Bild på glödlampa

I valet 2018 var valdeltagandet i Sunne kommun ovanligt stort och det var många förtidsröster.

– Valarbetet gick bra, men det var en ovanligt lång process, säger Morgan Setherberg, valnämndens ordförande i Sunne kommun.

Varför valarbetet 2018 tog ovanligt lång tid, berättar Morgan Setherberg, berodde framförallt på att många förtidsröstade, att det var ett stort valdeltagande och att Valmyndighetens webbplats var överbelastad.

Nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet

– Centern är åter det största partiet i Sunne kommun. Hur det nya styret blir återkommer vi till, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande. (Se i menyn under "Valresultat för riksdag och fullmäktige i Sunne kommun".)

Nya kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober, då de har sitt första sammanträde. På det mötet väljs kommunfullmäktiges presidium (ordförande, förste vice och andre vice ordförande), revisorer samt ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Nya kommunstyrelsen tillträder 1 januari 2019. Övriga val och nämnder väljs av kommunfullmäktige i november. Då beslutar man också om budget för 2019.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Länkar