Söndag den 9 september var det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Här kan du läsa mer om val och röstning.

Den 9 september 2018 var det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Till alla som finns med i röstlängden (alla som får rösta) skickas ett röstkort. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen. Alla röstberättigade som bor i Sverige får ett röstkort.

Du hittar mer information i menyn och under rubriken Länkar.

Använd din rösträtt

Riksdagsval görs vart fjärde år. Ta vara på din demokratiska rättighet att rösta, vilket inte är självklart i hela världen.

Du kan påverka politiken och samhället genom att rösta i exempelvis riksdagsval, landstingsval och folkomröstningar. Det finns också andra sätt att påverka. Se under rubriken Länkar.

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne