På den här sidan hittar du sammanställningar av revisorernas utförda granskningar av kommunal verksamhet.

Årskatalogerna nedan innehåller de granskningsprojekt som är färdiga och behandlade av berörd nämnd.

Varje granskningsprojekt innehåller följande dokument:

  • Missiv: revisorernas skrivning (synpunkter och rekommendationer) på aktuell granskning
  • Bilaga: Revisorernas sakkunniga granskningsunderlag
  • Svaret: från granskad nämnd/styrelse 

Alla granskningsprojekt tas upp för diskussion och beslut i kommunfullmäktige. Sunne kommuns protokoll hittar du här

Skip Navigation Links.

Kontakt

Anette Rhudin
kommunrevisor, ordförande

Blomma, vatten, klippa