Sunne kommunala pensionärsråd är en viktig kanal mellan kommunen och äldre i samhället. Syftet med rådet är dels att förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre, dels se till att kommunen tar hänsyn till det pensionärerna tycker är viktigt.

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Rådet initierar nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltning och ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för pensionärsrådet, som sammanträder minst fyra gånger om året.

Kontakt

Gert Dahlberg
kommunfullmäktige 1:e vice ordf, socialutskottet ordf,  kommunstyrelsen
E-post: gert.dahlberg@sunne.se
Tel: 070-36 11 222