Aktiva nätverk är en viktig del i kommunens näringslivsarbete. Till exempel näringslivsrådet med representanter från företag, organisationer och kommunen.