Sunne kommun vill lyssna på medborgarna. Förutom medborgardialog finns fyra olika rådgivande grupper, som ger sin syn i olika frågor.

Sunne kommun har en ständigt pågående dialog med rådgivande grupper i samhället. Det är lokala rådet för trygghet, tillgänglighetsråd, näringslivsråd och pensionärsråd. Du hittar mer information om råden i menyn.

Det ordnas också andra möten och startas dialog med olika grupper för att hämta in synpunkter i olika frågor.