Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljö- och hälsoskydd, byggnadsväsende och inom räddningstjänstens områden. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn inom livsmedels- och alkohollagen.

Kontakt

Marianne Åhman
miljö- och bygglovsnämnd ordf, kommunfullmäktige, tillgänglighetsråd ordf
E-post: marianne.ahman@sunne.se
Tel: 0565-162 13, 070-512 93 67
Adress: Lövnäsvägen 21 , 686 35 Sunne

Maria Lundgren
Förvaltningssekreterare/Administratör
E-post: maria.lundgren@sunne.se
Tel: 0565-163 55, 070-239 83 35
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Länkar