Kommunstyrelsen bereder fullmäktiges ärenden och verkställer besluten. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi. Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och ha en samsyn för helheten.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kanslienheten, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Enhetschef kommunkansli
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Länkar