Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Mötet inleds med Allmänhetens frågestund då allmänheten har möjlighet att ställa frågor.