Miljö- och bygglovsnämnden sammanträder Där Väst i kommunhuset, måndag 18 maj klockan 13.15.

Detta gör miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljö och hälsoskydd, byggnadsväsende och delvis inom räddningstjänstens arbete. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn inom livsmedels- och alkohollagen.

Föredragningslista

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Miljö- och bygglovsnämndens möten är inte offentliga

Mötena är inte offentliga, men du kan ta del av föredragningslistan, se rubriken Dokument.

Mer om miljö- och bygglovsnämnden

Kontakt

Nils Ahlqvist
miljö- och bygglovsnämnd ordförande, kommunfullmäktige, valnämnd
E-post: nils.ahlqvist@sunne.se

 

Marcus Löfvenholm
Förvaltningssekreterare/Administratör
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne