Miljö- och bygglovsnämnden är kommunens myndighets- och tillsynsnämnd.

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljö- och hälsoskydd, byggnadsväsende och inom räddningstjänstens områden. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn inom livsmedels- och alkohollagen.

Vill du veta mer om nämndens ansvarsområden kan du ladda ner dokumentet Reglemente för miljö- och bygglovsnämnden under rubriken Dokument.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter i miljö- och bygglovsnämnden: 
Marianne Åhman (L), ordförande
Thomas Waldenström (M), vice ordförande
Conny Carlsson (S), 2:e vice ordförande 
Helena Anshammar (S)
Karl-Erik Kulander (HS)

Ersättare:
Nils Ahlqvist (C)
Svenne Andersson (C)
Lars-Olov Eriksson (S)
Mattias Larsson (S)
Carl-Olov Fredriksson (HS)

Kontakt

Marianne Åhman
miljö- och bygglovsnämnd ordf, kommunfullmäktige, tillgänglighetsråd ordf
E-post: marianne.ahman@sunne.se
Tel: 0565-162 13, 070-512 93 67
Adress: Lövnäsvägen 21 , 686 35 Sunne

Marcus Löfvenholm
Förvaltningssekreterare/Administratör
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne