Socialutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa frågor. Ärendena handlar om stöd och omsorg. Utskottet har också uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.

Socialutskottets verksamhetsområden

Områden som behandlas är stöd till barn och unga, familj, vuxna och äldre, stöd till personer med funktionsnedsättning och stöd till anhöriga.
Andra områden är hjälpmedel och rehabilitering, bo hemma, särskilda boenden, hälsa och sjukvård, råd och stöd gällande ekonomi. 

Beslutsvägar

  • Socialutskottet fattar beslut i ärenden där rätten att besluta har lämnats över till utskottet
  • Övriga ärenden förbereds och lämnas med förslag på beslut till kommunstyrelsen
  • Innebär ärendet ett grundläggande beslut eller är av större vikt är det kommunfullmäktige som beslutar i ärendet

Ledamöter och ersättare i socialutskottet

Ledamöter

Ola Persson (C)
Åsa Olsson (M), ordförande
Gert Dahlberg (S), vice ordförande
Vakant
Eva Hallström (MP)

Ersättare

Barbro Dolling (L)
Fredrik Andersson (M)
Agneta Carlsson (S)
Tobias Eriksson (S)
Lars-Gunnar Johnson (V)

Kontakt

Åsa Olsson
socialutskott ordf, kommunstyrelse, kommunfullmäktige
E-post: asa.olsson@sunne.se
Tel: 070-361 12 22

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Adress:
Sunne kommun
1. Socialutskottet
686 80 Sunne

Besöksadress:
Kommunhuset, Kvarngatan 4

E-post: kommun@sunne.se