Tack för ditt förslag. Det är viktigt för oss i Sunne kommun att hålla hög kvalité på det arbete vi utför. I det arbetet är din medverkan och ditt förslag viktigt.

 

Detta händer när vi har fått ditt medborgarförslag

  • Kommunkansliet kontrollerar att det är "rätt" förslagsställare bakom förslaget.
  • Kommunfullmäktige kan låta kommunstyrelsen eller den nämnd som berörs av förslaget ta beslut i ärendet. Du som har lämnat in förslaget ska få veta vilken nämnd som behandlar ärendet.
  • När ett medborgarförslag ska upp till beslut underrättas den som lämnat in förslaget. Du får kopior av de handlingar som är underlag för beslutet.
  • Du har rätt att vara med vid överläggningarna i kommunstyrelsen eller nämnden, när ditt ärende behandlas.
  • Om kommunfullmäktiges ordförande säger ja får den som väckt förslaget yttra sig i fullmäktige då förslaget behandlas.
  • Den som lämnat in ett medborgarförslag får en kopia av beslutet hemskickat till sig.
  • Inom ett år från det att förslaget anmälts, ska beslut tas om förslaget. Då blir det klart om det blir ja eller nej till ditt förslag.
  • Två gånger om året – i april och oktober - ska kommunfullmäktige få en redovisning över de medborgarförslag som inte utretts färdigt.
Med vänliga hälsningar
Kommunledningen
 

Kontakt

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne

Tack