Så här fungerar den politiska behandlingen av ett ärende.

Ett ärendes gång

Ett ärende, till exempel en skrivelse från en förening som vill ha bidrag till en idrottshall, kommer in till kommunkansliet. Ärendet diarieförs (registreras). Detta betyder att ärendet ankomststämplas med dagens datum och får ett specifikt diarienummer, som ska underlätta sökning av ärendet.

Ärendet bereds vilket betyder att underlag för beslut tas fram. Eventuellt skickas ärendet till annan nämnd för synpunkter.

Ärendet diskuteras därefter i någon av kommunstyrelsens utskott som lämnar förslag till kommunstyrelsen. Det tas sedan upp i kommunstyrelsen som lämnar förslag till kommunfullmäktige.

Ärendet går sedan till kommunfullmäktige som kan föreslå ändringar i kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Besluten expedieras av kommunkansliet och verkställs av berörda verksamheter inom kommunens förvaltning.