Miljö- och bygglovsnämnden är kommunens myndighets- och tillsynsnämnd.

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljö- och hälsoskydd, byggnadsväsende och inom räddningstjänstens områden. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn inom livsmedels- och alkohollagen.

Vill du veta mer om nämndens ansvarsområden kan du ladda ner dokumentet Reglemente för miljö- och bygglovsnämnden under rubriken Dokument.

Ledamöter 

Ledamöter i miljö- och bygglovsnämnden: 
Nils Ahlqvist (C), ordförande
Tage Sohl (L), vice ordförande
Conny Carlsson (S) 
Vakant
Karl-Erik Kulander (HS)

 

Kontakt

Nils Ahlqvist
miljö- och bygglovsnämnden ordförande, kommunfullmäktige
E-post: nils.ahlqvist@sunne.se
Tel: 073-022 83 51

Marcus Löfvenholm
Förvaltningssekreterare/Administratör
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne