Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin och betalas ut till partier som fått mandat och tagit plats i fullmäktige. Här kan du läsa mer om regler för det kommunala partistödet och hitta e-tjänst för att redovisa kommunalt partistöd.

Regler för partistöd

Stödet betalas ut till partiernas lokalavdelningar i Sunne under de år partiet är representerat i fullmäktige, och som längst under ett år efter det att representationen upphört.

Stödet får inte, enligt kommunallagen, "utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti". Därför baseras partistödet på en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat.
I Sunne kommun är fördelningen, under mandatperioden 2019 - 2022, 30% grundstöd och 70% mandatstöd. Stödet går till partiernas lokalavdelningar i Sunne.

Redovisa kommunalt partistöd

Med partiernas redovisningar som underlag fattar kommunfullmäktige årligen beslut om utbetalning av partistöd.

Till e-tjänst för att redovisa kommunalt partistöd

Redovisningen och en ekonomisk redogörelse ska gälla för perioden 1 januari – 31 december, och lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter.

Partier som har rätt att motta partistöd ska årligen lämna in en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap 29 §, det vill säga för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
Mer information om redovisningen går att läsa i e-tjänsten.

Kontakt

Karl-Johan Adolfsson
kommunfullmäktige ordförande
E-post: karl-johan.adolfsson@sunne.se
Tel: 070-371 32 35

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne