En kommun får ge partistöd. Kommunfullmäktige tar beslut, men får inte ge stödet så att det gynnar eller missgynnar ett parti.

Båtpålar. Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Här kan du läsa om reglerna för kommunalt partistöd.

Regler för partistöd

Partistöd i kommuner, landsting och regioner regleras av kapitel 2 paragraf 9 och 10 i kommunallagen. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör det idag. Det är fullmäktige som ska besluta om partistödets omfattning och former.

Länk till kommunallag (1991:900, kap. 2 §9-10) finns under rubriken Länkar.

Utbetalning av partistöd

Partistöd utbetalas till alla partier som fått mandat och som tagit plats i fullmäktige. Stödet betalas ut under de år partiet är representerat i fullmäktige och som längst under ett år efter det att representationen upphört.

Stödet får inte, enligt kommunallagen, "utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti". Därför baseras partistödet på en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Den exakta utformningen och nivån varierar dock mellan kommuner, landsting och regioner.

Ovanstående två avsnitt är fakta från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Partistöd i Sunne kommun

Utformningen av partistödet kan se olika ut i olika kommuner och till exempel vara utformat som:

  • ett grundstöd som är lika för alla partier i kommunen
  • ett mandatstöd som är baserat på antalet mandat

Hur stor del av partistödet som är grundstöd respektive bidrag per mandat kan också variera mellan kommunerna. I Sunne kommun är fördelningen, under mandatperioden 2019 - 2022, 30% grundstöd och 70% mandatstöd. Stödet går till partiernas lokalavdelningar i Sunne.

För mer information om kommunala partistödet i Sunne, se under rubriken Dokument.

Kontakt

Karl-Johan Adolfsson
kommunfullmäktige ordförande
E-post: karl-johan.adolfsson@sunne.se
Tel: 070-371 32 35

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-post: anna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne