Sunne Fastighets AB, där kommunen är ensam ägare, har egen styrelse. Kommunen driver också Rottneros Park AB samt ingår i flera stiftelser, bland annat Stiftelsen Sundsbergs Gård och Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris.

Sunne Fastighets AB

VD för Sunne Fastighets AB är Niclas Jansson
Sunne Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med cirka 500 lägenheter. De förvärvar, bygger, förvaltar och hyr ut fastigheter med bostäder och lokaler.

Rottneros Park AB

Sunne kommun driver även Rottneros Park AB där Magnus Holmvik är VD.