Här kan du se vilka arvoden, och övriga ekonomiska förmåner, som politikerna har.

Årsarvodet till ordförandena och arvodet vid sammanträden ändras varje år i samband med budgetarbetet.

Under rubriken Dokument hittar du reglementet.