Kontakter våra politiker

Så här söker du:

  • Klicka på fliken Alla politiker för att lista alla politiker
  • Sök på efternamn med hjälp av bokstäverna
  • Skriv önskad nämnd i sökrutan för att visa nämndens ledamöter

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns följande nämnder och kommunala bolag i Sunne kommun:

Miljö- och bygglovsnämnden, krisledningsnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden, Sunne Fastighets AB och Rottneros Park och Trädgård AB.

Hittar du några fel så är vi tacksamma om du rapporterar det till gunilla.nystrom@sunne.se

Val 2018

Söndag den 9 september är det val. Du kan förtidsrösta från och med 22 augusti. Läs mer om valet här

Foto av telefon

De kontaktuppgifter till våra politiker som vi har fått medgivande att publicera finns i denna kontaktsök.