Du har säkert kloka tankar, idéer eller förslag kring samhällsplanering, boende eller annat som kan komma oss alla i Sunne till nytta. Du är välkommen att lämna ett medborgarförslag!

Att lämna medborgarförslag är ett sätt att göra din röst hörd i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande instans. Alla medborgarförslag måste behandlas politiskt och beslut ska tas inom ett år efter att förslaget lämnades in.

Du kan lämna in ett medborgarförslag genom att fylla i formuläret nedan som skickas direkt till kommunkansliet. Du kan också utforma ditt medborgarförslag på eget vis och istället skicka/lämna in det till kommunkansliet.
Kontaktinformation finns under rubriken Kontakt.

Medborgarförslag - reglerna i korthet

Ett medborgarförslag ska bestå av ett ämne per förslag.
Det ska vara skriftligt, ha beteckningen medborgarförslag och vara inlämnat minst tre dagar för fullmäktiges sammanträde. Det ska innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat det
Tänk på att beskriva ditt förslag lite närmare än bara med en förslagsmening. På så sätt kan utredningen inriktas närmare mot hur du har tänkt att förslaget ska genomföras.
För att behandlas av fullmäktige måste medborgarförslaget ligga inom fullmäktiges befogenhetsområde. Det ska inte röra myndighetsutövning eller vara odemokratiskt eller innebära någon form av diskriminering.
Utförligare regler för medborgarförslag hittar du under rubriken Dokument.

 

Medborgarförslag, rubrik
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer och Ort
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Förslaget
  
Datum
 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Skicka in ditt medborgarförslag med hjälp av formuläret eller till:

Sunne kommun
1. Kommunfullmäktige
686 80 Sunne
Märk din skrivelse med Medborgarförslag.