Du har säkert kloka tankar, idéer eller förslag kring samhällsplanering, boende eller annat som kan komma oss alla i Sunne till nytta. Du är välkommen att lämna ett medborgarförslag!

Medborgare, det vill säga folkbokförda i Sunne kommun, får väcka ärenden i kommunfullmäktige. Att lämna medborgarförslag är ett sätt om du vill göra din röst hörd i kommunens högsta beslutande instans. Alla medborgarförslag måste behandlas politiskt av en nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktige.

Du kan lämna in ett medborgarförslag på flera sätt

 • Fyll i formuläret nedan som skickas direkt till kommunkansliet
 • Utforma ditt medborgarförslag på eget vis och skicka/lämna in till kommunkansliet

Ditt medborgarförslag ska lämnas in, e-postas eller postas till Sunne kommun. Adressen ser du under rubriken Kontakt. Under rubriken Medborgarförslag - reglerna i korthet finner du information om hur ett medborgarförslag ska vara utformat och vad som händer när vi har fått ditt förslag. Utförligare regler för medborgarförslag hittar du under rubriken Dokument.

Tänk på:

 • Beskriv ditt förslag lite närmare än bara med en förslagsmening
 • På så sätt kan utredningen inriktas närmare mot hur du har tänkt att förslaget ska genomföras
Medborgarförslag, rubrik
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer och Ort
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Förslaget
  
Datum
 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Skicka in ditt medborgarförslag med hjälp av formuläret eller till:

Sunne kommun
1. Kommunfullmäktige
686 80 Sunne
Märk din skrivelse med Medborgarförslag.

Medborgarförslag - reglerna i korthet

Är du folkbokförd i Sunne kommun får du väcka ärende i fullmäktige genom att lämna ett medborgarförslag.

Ett medborgarförslag ska:

 • Vara skriftligt
 • Ha beteckningen medborgarförslag
 • Innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat det
 • Lämnas minst tre dagar för fullmäktiges sammanträde
 • Bestå av ett ämne per förslag

För att behandlas av fullmäktige måste medborgarförslaget:

 • Ligga inom fullmäktiges befogenhetsområde
 • Inte röra myndighetsutövning eller vara odemokratiskt eller innebära någon form av diskriminering

Beslut ska tas inom ett år efter att förslaget lämnades.