Med Sunnemodellen vill vi utveckla medborgardialogen så att människor får möjlighet att påverka utvecklingen av platsen vi bor på.

Sunnemodellen för medborgardialog

Medborgardialog innebär inte att det representativa systemet ersätts med direktdemokrati. Avsikten är att komplettera systemet genom att ge de förtroendevalda ett bredare underlag inför beslut.

I dokumentet till höger kan du läsa mer om Sunnemodellen.

Medborgardialog kan hållas på olika nivåer. Det kan handla om information, konsultation, dialog, inflytande eller medbeslutande. Från start ska det vara tydigt vilket syfte medborgardialogen har så att förväntningarna blir rätt.

 

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14, 070-236 34 65
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunikation, 686 80 Sunne