Med Sunnemodellen vill vi utveckla medborgardialogen så att människor får möjlighet att påverka utvecklingen av platsen vi bor på.

Sunnemodellen

Medborgardialog innebär inte att det representativa systemet ersätts med direktdemokrati. Avsikten är att komplettera systemet genom att ge de förtroendevalda ett bredare underlag inför beslut.

I dokumentet till höger kan du läsa mer om Sunnemodellen.

Medborgardialog kan hållas på olika nivåer. Det kan handla om information, konsultation, dialog, inflytande eller medbeslutande. Från start ska det vara tydligt vilket syfte medborgardialogen har så att förväntningarna blir rätt.

14 oktober 2019 antog kommunfullmäktige en handbok för medborgardialog där Sunnemodellen ingår som verktyg.  Dialogen ska vara en del av kommunens styrning i utvecklingsfrågor.

Medskapande är en av tre arbetsstrategier i kommunstrategin som ska genomsyra allt vi gör i Sunne kommun

Uppfylla kommunstrategins intentioner

En viktig bakgrund till att medborgardialog förs in i styrningen av kommunen är att vi ska uppfylla kommunstrategins intentioner:

Dialogmål:

  1. Fler invånare känner sig delaktiga i kommunens utveckling
  2. Fler tjänster som kommunen erbjuder utvecklas i dialog med invånarna
  3. I dialog med invånare, fastighetsägare och handlare utvecklar kommunen befintliga och skapar fler attraktiva miljöer i centrum
  4. Fler utvecklingsprojekt bedrivs i samverkan med invånare, företag, föreningsliv och lokala grupper
  5. Sunne kommun ska producera tjänster av högsta kvalitet där alltfler av tjänsterna utvecklas i dialog med invånarna

 

 

 

Kontakt

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
E-post: anneli.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 14
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. Kommunikationsstab, 686 80 Sunne