Vår demokrati är värd att värna varje dag! Den kan aldrig tas för given. Sunne kommun har därför skrivit under en deklaration för en stark demokrati, i en nationell kraftsamling tillsammans med övriga Värmland.

Deklaration för en stark demokrati i Sunne

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har valt att göra en gemensam demokratisatsning

Kommittén Demokrati 100 år

Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har valt att göra en gemensam demokratisatsning. Fredag 23 oktober möttes de och initiativtagaren Kommittén Demokrati 100 år för att signera deklarationen för en stark demokrati.

Kommittén Demokrati 100 år som ligger under Kulturdepartementet. Läs mer via länken i högermarginalen.

Peter Örn, ordförande för kommittén, deltog vid signeringen på Residenset i Karlstad med landshövding Georg Andrén och regionfullmäktiges ordförande Jane Larsson. Kommunernas 16 kommunstyrelseordförande deltog via länk.

För Sunne signerades deklarationen av kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Kommitténs ordförande Peter Örn och landshövdingen i Värmland, Georg Andrén, tackar varandra efter signeringen på Residenset i Karlstad

Bakgrund

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. 2020-2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

Demokratin i Sverige står sig fortfarande stark, men det är viktigt att upprätthålla, utveckla och värna demokratin på olika sätt. 

I arbetet planeras insatser och aktiviteter i nära samarbete med aktörer som arbetar med demokratifrågor som myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhälle, skolväsende med flera. Insatserna ska samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag. 

Deklaration

Kommittén Demokrati 100 år har tagit fram en deklaration som syftar till att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin. Deklarationen bygger på åtaganden som varje aktör, genom signering av deklarationen, ställer sig bakom och åtar sig att göra under 2021.

Demokratisatsning Värmland 2021

Dialog har förts mellan länsstyrelsen, regionen och kommunerna om ett antal gemensamma åtaganden, bland annat om ett stärkt samarbete i frågor som rör demokrati, samt en gemensam satsning på en Demokrativecka exakt ett år innan valet, i september 2021.

Länet gör detta gemensamt för att stärka samverkan i demokratifrågor. Varje enskild kommun kan utöver gemensamma åtaganden också göra egna aktiviteter.

- Jag tycker det känns fantastiskt att vi gör det här tillsammans. Det här är något av det mest angelägna vi som beslutsfattare behöver ta tag i, och en av mina prioriteringar när jag utsågs till landshövding för ganska exakt ett år sedan. Nu står vi här ett år senare, länets 16 kommuner, regionen och länsstyrelsen, i en gemensam kraftsamling att fördjupa demokratiarbetet i Värmland. Det finns ett stort behov av att lyfta de här frågorna, och att skapa sammanhang där människor känner att de blir lyssnande till, säger landshövdingen i Värmland, Georg Andrén.