Det är inte svårt att starta ett politiskt parti och vem som helst får göra det. Du kan jämföra det med att starta till exempel en idrottsförening. På den här sidan hittar du länkar och information om hur du kan gå vidare.

Våga. Vem som helst får starta ett politiskt parti och det är inte svårt.

Så här definierar regeringsformen ett parti: "Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning.".

Namn, styrelse och partiprogram

Det finns egentligen inga särskilda regler för hur man bildar ett parti i Sverige. Det fungerar på samma sätt som när man bildar en förening. Om ni är en grupp som vill ha ett eget parti, så är det därför ett bra sätt att först bilda en ideell förening. En sådan ska till exempel ha ett namn, en styrelse och stadgar/partiprogram.

  • En förening behöver ha en styrelse som kan leda föreningen och fatta beslut. Minst tre personer ska ingå i styrelsen
  • Nästa steg är att ge ditt parti ett namn, en partibeteckning. Det är det namn som ni vill ska stå på partiets valsedlar
  • Partiprogram eller stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I partiprogrammet ska det stå vad partiet heter, vad du och ditt parti vill arbeta för och var partiet finns. När det gäller en ideell förening kallas det för stadgar. För ett politiskt parti heter det partiprogram

Registrera ditt parti

Det kan vara bra att registrera partibeteckningen hos Valmyndigheten. Ditt parti kan ställa upp i val utan att göra det, men med en registrering skyddas partiets namn så att det inte kan användas av ett annat parti. Registreringen innebär inte att partibeteckningen är ett skyddat varumärke i andra sammanhang än vid val.

Mer information hittar du hos Valmyndigheten. Se under rubriken Länkar.

Rådgivande grupper

Sunne kommun har en ständigt pågående dialog med några rådgivande grupper i samhället. Vilka de är och vilka som ingår i grupperna ser du om du följer länken ovan.