Här kan du läsa om hur kommunens organisation ser ut, hur Sunne kommun styrs och om hur du kan påverka politiken. Här berättar vi också mer om den politiska organisationen, när vi har våra möten och var du kan hämta protokollen.

Från idé till beslut

På de här sidorna kan du läsa om hur Sunne kommun styrs, vilka våra valda politiker är och hur ett ärende hanteras från idé till beslut. Vi vill gärna ha dina synpunkter, tips, idéer och förslag. Med gemensamma krafter kan vi lyfta Sunne till högre höjder.

Var med och påverka i Sunne

Det finns flera sätt att kommunicera på: ring oss, besök oss, delta i öppna sammanträden eller skicka in förslag om förändringar. Vi har formulär som är lätta att använda och skicka in: Medborgarförslag och Tyck till. Klicka på ikonen i högermarginalen och hör av dig.

Digital anslagstavla

På kommunens anslagstavla hittar du tillkännagivanden om sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden. Här finns också information om justerade protokoll och inbjudan till granskning av föreslagna detaljplaner. Till anslagstavlan

Extra resurser till upprustning av förskole- och skolgårdar i Sunne 2021-10-22

Sunne kommun satsar genom ombudgetering 2 miljoner kronor extra på att rusta upp förskole- och skolgårdar där behov finns. Den långsiktiga planen är att rusta upp skolgårdarna till en gemensam standard för att få likvärdighet i kommunens alla delar.

Gång-och cykelvägar i Gräsmark och Sunne invigdes 2021-10-18

Sunne kommun fortsätter att bygga ut cykelnätet enligt den långsiktiga cykelplanen. Nya gång- och cykelvägarna utmed Kyrkogatan i Gräsmark och från Bäckängen till travbanan i Sunne invigdes idag, 18 oktober.

Tågolycka 2021-10-13

Vi har det tragiska beskedet att meddela att en av våra studerande vid Yrkeshögskolan Brobygrafiska har förolyckats i samband med en tågolycka idag vid lunchtid. Olyckan skedde vid järnvägsövergången som finns strax intill skolan.

Drop-in för dig som inte vaccinerat dig än 2021-10-12

De flesta har redan vaccinerat sig mot covid-19. Nu erbjuds ett tillfälle för dig som ännu inte vaccinerat dig. Kom på drop-in den 27 oktober klockan 9–11. Vaccineringen sker som tidigare på Allaktivitetshuset i Sunne.

Fryken väntas stiga – tänk på säkerheten 2021-10-06

Regnovädret blev lindrigare än väntat inför onsdagen och läget är för närvarande lugnt vad gäller Lerälven. Sunne kommun vill i ett projekt tillsammans med fastighetsägarna rensa älven. Mot helgen väntas nu Fryken stiga med några decimeter.

Kontakt

Petra Svedberg, kommunchef

Anna Bryntesson, kommunsekreterare

Anneli Jansson, kommunikationsstrateg

Tel kommunväxel 0565-160 00
Adress 1. Kommunkansliet,
686 80  Sunne
Besök Kommunhuset, Kvarngatan 4

Kommunhusets öppettider

Sagolika Sunne

Vi strävar efter en verksamhet som medborgarna i Sunne är nöjda med och där medarbetarna trivs.  Alla vi, drygt 1000 årsarbetare och 100 politiker, diskuterar regelbundet vårt uppdrag och vår verksamhet. Dialogen där alla ska komma till tals resulterar i årliga handlingsplaner. Vi värdesätter alltid dina åsikter och synpunkter.