Läs om hur Sunne kommun styrs och hur du kan påverka politiken i Sunne. Här hittar du politik och fakta, protokoll, historia, statistik och information om byarna i kommunen. En känsla av sagolika Sunne - så är det att leva här.

Visste du att Sunne hade 26 000 invånare 1875 - fler invånare än Karlstad 

Det och mer information om Sunne och byarna, kartor, statistik och historia, politik och fakta kan du hitta här.

Från idé till beslut

På de här sidorna kan du läsa om hur Sunne kommun styrs, vilka våra valda politiker är och hur ett ärende hanteras från idé till beslut. Vi vill gärna ha dina synpunkter, tips, idéer och förslag. Med gemensamma krafter kan vi lyfta Sunne till högre höjder.

Var med och påverka i Sunne

Det finns flera sätt att kommunicera på: ring oss, besök oss, delta i öppna sammanträden eller skicka in förslag om förändringar. Vi har formulär som är lätta att använda och skicka in: Medborgarförslag och Tyck till. Klicka på ikonen i högermarginalen och hör av dig.

Kontakt

 

Gunilla Ingemyr, kommunalråd
Berit Westergren, kommunchef
Gunilla Nyström, kommunsekreterare
Anneli Jansson, kommunikationsstrateg
Tel kommunväxel 0565-160 00
Adress 1. Kanslienheten
686 80  SUNNE
Besök Kommunhuset, Kvarngatan 4

Kommunhusets öppettider: måndag-torsdag kl 07.30-12.00, 13.00-16.00.
Fredagar kl 07.30-12.00, 13.00-15.00

Sagolika Sunne

Vi strävar efter en verksamhet som medborgarna i Sunne är nöjda med och där medarbetarna trivs.  Alla vi, drygt 1000 årsarbetare och 100 politiker, diskuterar regelbundet vårt uppdrag och vår verksamhet. Dialogen där alla ska komma till tals resulterar i årliga handlingsplaner. Vi värdesätter alltid dina åsikter och synpunkter.