Om du har ett jordbruk eller skogsbruk på landsbygden får du bygga ekonomibyggnader utan bygglov.

Ekonomibyggnader kräver inte bygglov eller anmälan. En ekonomibyggnad är en byggnad som är till för jordbruket, skogsbruket eller annan liknande näring. Ekonomibyggnad kan inte byggas inom tätorterna utan är endast byggnader som får uppföras på landet. Byggnader för näringsverksamhet för mejerier, slakterier, sågverk eller växthus behöver du söka bygglov för.

Tillstånd utöver bygglov

Även om det du tänkt bygga inte kräver ett bygglov eller en anmälan kan du ändå behöva söka andra tillstånd. Här har vi samlat information om de vanligaste tillstånden som du kan behöva söka