Bygga nytt bostads- eller fritidshus kräver bygglov och en kontrollansvarig. Vill du vara säker på att få bygglov, kan du först söka ett förhandsbesked.

Förhandsbesked

Innan du bestämt dig för vilket hus du ska bygga men ändå vill vara säker på att få bygglov på platsen kan du ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked beslutas av politikerna i miljö- och bygglovsnämnden.

Bygglov

För att få bygga ett nytt bostads- eller fritidshus behöver du ansöka om bygglov.
Ta del av våra exempelritningar så ser du vilka ritningar vi vill att du lämnar in tillsammans med ansökningsblanketten.

Kontrollansvarig

För att få bygga ett nytt bostads- eller fritidshus behövs också en kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vara certifierad för att du ska vara säker på att personen har den kunskap och erfarenhet som behövs.
Det är du som ska bygga som bestämmer vem som ska vara kontrollansvarig. Du behöver ange vem som ska vara kontrollansvarig när du lämnar in ansökan om bygglov.

Ärendehantering

Ditt ärende kommer att ta cirka 10 veckor att handlägga. I vissa fall kan vi behöva ytterligare tid och kan förlänga handläggningstiden med ytterligare max 10 veckor.

Anledningen till att vi behöver förlänga tiden beror oftast på att vi behöver skicka ärendet på remiss till någon annan myndighet.