Om du vill använda en byggnad eller en del av en byggnad för något annat än vad den senast använts som behöver du ansöka om bygglov. För att göra om inomhus med att riva väggar och bygga nya kan det krävas en anmälan.

Det kan vara mycket att tänka på när det ska byggas om hemma. Det är därför viktigt att veta att om du ändrar planlösningen avsevärt behöver du lämna in en anmälan till miljö- och byggenheten.

En anmälan ska även göras om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs.

En installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en byggnad eller tomt ska anmälas.

Om du ändrar en byggnad eller del av en byggnad till något annat än vad den senast använts som behöver du lämna in en ansökan om bygglov. Det gäller till exempel om du vill inreda en ekonomibyggnad till gäststuga eller boende eller om du vill bygga om ditt garage till en lägenhet eller kontor. Även om det inte görs någon ombyggnad eller byggnadsteknisk åtgärd i byggnaden krävs det ändå bygglov för ändrad användning.