Bor du i en- eller tvåbostadshus eller har fritidshus får göra underhåll på ditt hus utan bygglov. Du kan måla om, lägga nytt tak eller byta fasad om det inte förändrar huset. För företagslokaler, skolor och offentliga byggnader behövs bygglov.

Inom tätorterna finns det detaljplaner. I detaljplanen kan det till exempel finnas bestämmelser om att det endast får finnas ljusa kulörer inom ett område eller vilket fasad- eller takmaterial som området ska ha. Kontakta oss gärna först för att få reda på vad som gäller för ditt område och din fastighet.

Måla om, lägga nytt tak med mera till likvärdigt utseende får du göra utan bygglov.
Om du planerar att sätta in ett nytt fönster eller altandörr eller byta fasad från tegel till trä, då behöver du däremot ansöka om bygglov.

Utanför detaljplanerat område behövs oftast inget bygglov för att göra fasad- eller takförändringar.
Här kan du se om din fastighet ligger inom detaljplan.

Sunne kommun är känd för sin kultur och fina gårdar. För förändringar på hus som är särskilt värdefulla enligt kulturmiljön behöver du ansöka om bygglov även vid små förändringar.