Ska ni bygga till behöver ni söka bygglov. När det gäller företag gäller inte de undantag från bygglovsplikten som finns för en- och tvåbostadshus. Möjligheten att till exempel göra en Attefallstillbyggnad utan tillstånd finns inte.

Bygga till innebär alla de åtgärder där du förändrar en byggnads volym.     Det räknas som en tillbyggnad när du bygger på eller om du gräver ur för ett källarutrymme. 

Som företagare finns inte de bygglovbefriade lättnader som det gör för privatpersoner. Det innebär att det krävs bygglov för all form av tillbyggnad som företagare.