Markanvisning för nya bostäder i flerbostadshus på Magasinsgatan i centrala Sunne.

Kommunen har bjudit in marknadens aktörer att lämna in anbud för markanvisning på två områden som är planlagda för bostadsändamål.

Område 1 omfattar ca 5 800 kvadratmeter och innehar en byggrätt på ca 1 100 kvadratmeter byggnadsarea till en byggnadshöjd om 9,6 meter. 

Område 2 omfattar ca 1 500 kvadratmeter och innehar en byggrätt på ca 415 kvadratmeter byggnadsarea till en byggnadshöjd om 9,6 meter.

Kommunen utvärderar inkomna anbud och kommunstyrelsens allmänna utskott kommer besluta om eventuell markanvisning.

 

Illustration för byggnation

Kontakt

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projektenheten
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne