Här hittar du information om kommunens arbete med markanvisningar, vilka markanvisningar som pågår och kommande markanvisningar.

Markanvisning innebär en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad till och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av markområde som ägs av kommunen. Genom detaljplaner och markanvisning kan kommunen uppfylla de mål och visioner som finns för kommunens utveckling och tillväxt.

Kommunstyrelsens allmänna utskott fördelar genom markanvisningsbeslut den mark som kommunen äger till olika intressenter. Markanvisning kan ges på olika sätt och hanteras efter olika principer i olika situationer. Kommunen kan tillämpa tre olika metoder vid markanvisning

- Direktanvisning

-Jämförelseförfarande (anbud)

-Markanvisningstävling (i speciella fall)

Pågående markanvisningar

Öppet att lämna anbud.
Följ länkarna till respektive sida för mer information.

    • Just nu har vi ingen öppen markanvisning

Kommande markanvisningar

Följande områden kommer markanvisas.

  • Just nu har vi inga kommande markanvisningar

Intresselista

Vill du få information om aktuella markanvisningar? Fyll i formuläret genom att klicka på den här länken, så kommer du med på vår intresselista. Ett mail kommer då gå ut till dig varje gång det kommer en ut en ny markanvisning.

Kontakt

Kent Albinsson
Enhetschef, tekniska enheten
E-post: kent.albinsson@sunne.se
Tel: 0565-160 55
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45. Tekniska enheten, 686 80 Sunne