Sunne kommun äger drygt 2500 hektar mark. Här hittar du information om kommunens fastigheter, lediga tomter och markanvisningar.

Sunne kommun äger drygt 2500 ha mark varav ca 1500 ha är skog. En stor del av marken är för gata, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplan.

En del av marken är inte detaljplanerad, den kallas kommunens markreserv. Markreserven ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service.

Kontakt

Henrik Rundqvist
Tillförordnad Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: henrik.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projekt/trafik och park. Johanna är föräldraledig sep-20 till maj-21. Kontakta under denna period Leif Jansson 0565-163 59 eller e-post: leif.jansson@sunne.se
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne