Sunne kommun äger drygt 2500 hektar mark. Här hittar du information om kommunens fastigheter, lediga tomter och markanvisningar.

Sunne kommun äger drygt 2500 ha mark varav ca 1500 ha är skog. En stor del av marken är för gata, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplan.

En del av marken är inte detaljplanerad, den kallas kommunens markreserv. Markreserven ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service.

Kontakt

Per Branzén
Tf verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Leif Jansson
Tf, tekniska enheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Tekniska enheten, 686 80 Sunne