Sunne kommun äger drygt 2500 hektar mark. Här hittar du information om kommunens fastigheter, lediga tomter och markanvisningar.

Sunne kommun äger drygt 2500 ha mark varav ca 1500 ha är skog. En stor del av marken är för gata, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplan.

En del av marken är inte detaljplanerad, den kallas kommunens markreserv. Markreserven ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service.

Kontakt

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45, 070-545 87 70
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projekt/trafik och park
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne