Det är tekniska enheten som ansvarar för vägbelysningen i tätorterna och längs de allmänna och enskilda vägarna i kommunen. Belysningen längs europaväg 45 och väg 241 (Storgatan) genom Sunne är det Trafikverket som har ansvar för.

Vägbelysningen omfattar 3100 ljuspunkter och inspekteras av kommunens entreprenör tre gånger om året. Är det fel på vägbelysningen kan du anmäla det till via länken till höger.

De fel som som anmälts och utgör fara för liv och egendom  åtgärdas omedelbart, men fel på enstaka lampor repareras vid ordinarie områdestillsyn.