Det är el-enheten som ansvarar för vägbelysningen i tätorterna och längs de allmänna och enskilda vägarna i kommunen. Belysningen längs europaväg 45 och väg 241 (Storgatan) genom Sunne är det Trafikverket som har ansvar för.

Vägbelysningen omfattar 3100 ljuspunkter och inspekteras av kommunens entreprenör tre gånger om året. Är det fel på gatubelysningen kan du anmäla det till expeditionen under kontorstid.

Övriga tider görs felanmälan till 070-677 10 61, om felet utgör fara för liv och egendom.

De fel som som anmälts och utgör fara för liv och egendom  åtgärdas omedelbart, men fel på enstaka lampor repareras vid ordinarie områdestillsyn. 

Kontakt

Niklas Jansson
Enhetschef/Eltekniker
E-post: niklas.jansson@sunne.se
Tel: 0565-162 08, 073-070 32 56
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Kommunförrådet, 686 80 Sunne