Som fastighetsägare (flerbostadshus, industrier, offentliga lokaler, övriga lokaler och småhus) kan du ansluta till fjärrvärme i Sunne tätort, Gräsmark, Lysvik, Västra och Östra Ämtervik.

Det huvudsakliga bränslet till fjärrvärmen är biobränsle det vill säga spån, bark och flis med 55% fuktighet. Spetstillskott av olja finns att tillgå om det behövs.

Fjärrvärmeanslutning

  • I Sunne heter fjärrvärmebolaget Solör Bioenergi. 
    Värme till fjärrvärmenätet produceras även av rötgas frän Sunne reningsverk. 
    Anläggningen har rökgaskondensator som tar tillvara spillvärme för en effektiv användning.
    Rindi använde år 2014 99,5 % biobränsle till sin energiproduktion.
  • I Gräsmark finns möjlighet till fjärrvärmeanslutning via Gräsmarks Energi AB
  • I Lysvik heter företaget Lisjöns Fastighets AB
  • I Västra och Östra Ämtervik levererar Emtgård AB fjärrvärme 

Kontakt

Solör Bioenergi i Sunne
Adress:
Mossvägen 2, 686 33 Sunne
Telefon: 023-103 13
E-posta SolörBioenergi

Gräsmarks Energi AB
Adress:
Villagatan 9 B, 686 98 Gräsmark
Kontaktperson: Alvar Person
Telefon: 0565-403 17

Lisjöns Fastighet AB
Adress:
Genvägen 3, 686 97 Lysvik
Kontaktperson: Joakim Hedman
Telefon: 0565-820 70
Mobil: 070-885 16 60

Emtgård AB
Telefon:
Anders Ramström 070-661 08 15