Visste du att våra inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser – cirka 17 av totalt 53 miljoner ton utsläpp (2017)? Personbilarna släpper ut mer än hälften, 10 miljoner ton.

Här kan du som privatperson göra skillnad genom att på kortare sträckor gå eller cykla samt på längre sträckor samåka, ta tåg/buss eller byta till förnybart bränsle.

Nästa gång du ska byta bil så kolla på bilsvar.se - en oberoende vägledning genom Konsumentverket - och jämför klimatpåverkan av olika modeller.