Visste du att vi i Sverige slänger bort cirka 20 % av all ätbar mat? Maten står för en tredjedel av hushållens klimatpåverkan.

Här finns en stor potential att spara miljö och pengar. Dina val av matvaror och matvanor spelar roll.

Ligger din måltid inom planetens klimatbudget?
Testa måltidens klimatpåverkan med Matkalkylatorn och se olika matvarors CO2avtryck.

Utmana dina kompisar eller kollegor att göra mer klimatsmarta val!