Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler som allmänheten har tillträde till, ska utföras så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan använda dem.

Närmare bestämmelser om dessa krav finns i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). 

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet med mera.

Länkar finns under rubriken Länkar.

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6, Sunne
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne