Skattereduktion för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader.

Syftet med skattereduktionen

Det huvudsakliga syftet med skattereduktionen är att minska svartarbetet och öka efterfrågan inom byggsektorn. Detta är det långsiktiga skälet och också anledningen till att regeringen föreslår att skattereduktionen ska gälla permanent och för både hushållsarbete och reparations- och ombyggnadsarbete.

Hushållsnära tjänster

Rikdsagen har antagit regeringens förslag att skatteavdraget för hushållsarbete också skall omfatta reparationer, om- och tillbyggnader i hemmet. På så vis införs ett "husavdrag" som omfattar både så kallade ROT-tjänser och de nuvarande hushållsnära tjänsterna.

Du kan läsa mer om ROT- och RUTavdraget på Skatteverkets hemsida, länk finns i högerspalten