En bostad ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Här finns goda råd, anvisningar och hjälp att få om miljö- och hälsoaspekterna på din bostad.

Länkarna nedan går till Miljöenhetens samlade sidor om Miljö och hälsoskydd.

Kontakt

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

E-post till miljöenheten: miljo.kansli@sunne.se