Kontakter, plan och projekt

Välkommen att kontakta oss

  • Sök på efternamn med hjälp av bokstäverna
  • Använd sökrutan för fritextsökning
  • Klicka på fliken Alla kontakter för en komplett förteckning 

För information om bygglov så hittar du det här

Visar alla anställda
Namn E-postadress Telefon Titel
Andersson Anna-Carin anna-carin.andersson@sunne.se 0565-162 01 GISingenjör, fibersamordnare
Andersson Elisabeth elisabeth.andersson1@sunne.se 0565-163 63 Teknisk handläggare
Blom Tommy tommy.h.blom@sunne.se 0565-162 06 Handläggare plan o projekt
Bood Sandra sandra.bood@sunne.se 0565-162 25 Fysisk planerare
Bäckälv Annika annika.backalv@sunne.se 0565-162 47 Utredare vattenskyddsfrågor
Fingal Tomas tomas.fingal@sunne.se 0565-161 66 Fastighetsstrateg
Gustavsson Martin martin.gustavsson@sunne.se 0565-160 53 Projektör
Jansson Leif leif.jansson@sunne.se 0565-163 59 Tf, enhetschef, plan och projekt/trafik och park
Näslund Tina tina.naslund@sunne.se Energi- och klimatrådgivare
Olsson Gun-Britt gun-britt.olsson@sunne.se 0565-162 14 Energi- och miljöingenjör
Persson Mikael mikael.p.persson@sunne.se 0565-161 93 Samhällsplanerare