Sunne Fastighets AB ansvarar för kommunens lokaler. Bolaget ser till att det finns bra och ändamålsenliga lokaler till olika verksamheter i kommunen, som till exempel skola och omsorg.

LaduväggPå Sunne Fastighets sidor hittar du information om våra fastigheter, utbud, uthyrningsregler och hur du ställer dig i vår bostadskö. 
Till webbplatsen för Sunne Fastighets AB

Bruttoarean som förvaltas är cirka 130 000 kvadratmeter, fördelat på förvaltningsfastigheter, hyresfastigheter, sociala fastigheter, skolfastigheter och fritidsfastigheter.