Miljötratten återvinner matfett

2017-02-23

Varsågod och kom in och hämta en miljötratt. Skruva fast den på en vanlig PET-flaska och fyll den med överbliven matolja. Miljötratten minskar mängden fett i avloppet och innehållet går istället vidare till återanvändning.

Miljötratten är ett enkelt hjälpmedel för att källsortera använd matolja. Skruva fast miljötratten på en vanlig PET-flaska och fyll den med matoljan, istället för att spola ned det i avloppet. Miljötratten har ett trattlock som förhindrar otrevlig lukt och läckage av matolja. 

Miljötratten får du av oss, den finns på tekniska kontoret, kommunhuset och på Holmby återvinningscentral.

Två ton fett 2017

 När flaskan är full lämnar du den vid miljöstationen på Holmby återvinningscentral. Därifrån går den vidare och kan bland annat användas vid tillverkning av nya produkter.

- ”1 080 kg, det vill säga ungefär ett ton insamlat fett skickade vi till Svensk fettåtervinning 2016. Nu hoppas vi kunna dubbla mängden insamlat fett under 2017, säger Leif Jansson, avfallsansvarig på Sunne kommun.”

Från avfall till råvara

Matoljan samlas in och skickas till Svensk fettåtervinning som renar det. Fettet kan sedan förädlas och bli till biobränsle eller återanvändas för att ta fram nya produkter som till exempel tvål, stearin, målarfärg, plast och gummi.

Kontakt

Leif Jansson
Enhetschef, avfallsenheten
E-post: leif.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 59
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Avfallsenheten, 686 80 Sunne