Vid en översvämning av till exempel din källare är en snabb insats mycket viktig för att begränsa skadorna. Ta hjälp av kommunberedskapen, entreprenör för sug och spoltjänster eller räddningstjänsten.

Förändras funktionen, låter eller luktar det annorlunda skall man omgående söka hjälp.

Ett ledningsstopp kan orsaka bakvatten i spill och dagvatten ledningar. Även inträngande ytvatten samt läckande ledning inom fastigheten kan vara orsaken.

Dokumentera alla skador via till exempel foton.
Kontakta omgående ditt försäkringsbolag. Via hemförsäkringen får du din hjälp, oavsett orsak till skadan. I efterhand reder ditt försäkringsbolag och kommunen ut slutligt ansvar, läs mer om ansvar längre ned på sidan.

Förebygg översvämning

Var rädd om ditt avlopp, spola inte ner matfett, trasor, våtstarkt papper med mera som kan fastna i ledningarna.

Vid skyfall är alltid en garagenedfart en svag punkt, se till att inte ytvatten och vatten från gata kan rinna ner mot dörrarna.

Dagvatten, takavvattning och dränering skall inte vara anslutet på spillvattenledningen.

Rensbrunnen för dagvatten skall vid behov rengöras.

Undvik att i källare och förråd förvara saker och utrustning direkt på golvet.

Ansvar

Fram till förbindelsepunkten vid tomtgräns är kommunen ansvarig. Från förbindelsepunkten och inne på fastigheten är fastighetsägaren ansvarig.

Fastighetsägaren har ett eget ansvar för tillsyn samt att förebygga eller minska skaderiskerna vid översvämning. 

Kontakt

Hans Nilsson
VA-ingenjör
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Räddningstjänst
E-post: raddningstjansten@sunne.se
Tel: 0565-163 50, 070-518 01 58, 070-564 19 18
Besök: Villag 13, Sunne
Adress: Postkod: 110, 686 80 Sunne

Felanmäla
Vid brådskande situationer, ring direkt till tekniska jourtelefon: 070-677 10 61