Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Brist på vatten och otjänligt vatten ställer till stora problem i vårt samhälle. Här beskriver vi vad som kan hända, vilken hjälp du får av oss och hur du kan förbereda dig.

Vid problem med dricksvatten informerar vi på sunne.se och på kommunens Facebook.

Vattenläcka

Brist på vatten kan bero på en större eller mindre vattenläcka. För att laga läckan måste vattnet stängas av i berörda områden. Reparationer prioriteras alltid och vattentankar med dricksvatten ställs ut på lämpliga platser.
Lämna inga kranar i öppet läge för att undvika problem när vattenläckan är lagad.

När vattnet åter släpps på kan det vara missfärgat och innehålla en hel del luft. Är vattnet missfärgat skall det inte användas till dricksvatten eller matlagning. Spola tills du får klart vatten.
Läs mer om missfärgat vatten här

Tappa upp dricksvatten

Får du vetskap om brist på vatten i förväg, till exempel inför en reparation av vattenledningarna är det bra om du kan ha vatten upptappat. Vi rekommenderar att du har köpt in en 10-20 liters plastdunk redan innan krisen kommer.
Att sätta en gräns för hur länge dricksvatten kan förvaras, har mer med lukt och smak att göra än med hälsomässiga risker. Rent vatten som förvaras i rena dunkar i mörka och svala utrymmen kan sparas många dagar.

Hämta vatten själv

Vatten för tvätt, disk och toalettspolning kan du i nödläge själv hämta från vattendrag, sjöar och dammar. Ta helst vattnet på ställen där vattnet rinner, eller som ligger långt ut från stranden.

Förhöjd bakteriehalt

Totalt utför vi själva cirka 250 provtagningar per år på våra vattenverk och hos abonnenter. En del av egenkontrollen vi gör består av olika kemiska och mikrobiologiska analyser som sedan bedöms enligt livsmedelsverkets gränsvärden. Analyserna utförs av ackrediterat laboratorium.
Vid upptäckt av eller misstanke om förhöjd bakteriehalt i dricksvattnet tappar vi alltid ur reservoaren eller källan som sedan tillsammans med utrustning rengörs och kloreras. När reservoaren har fyllts på igen tas nya prov som analyseras, detta tar några dagar.
Vattentankar med dricksvatten ställs ut på lämpliga platser.

Vattenrening

Följande text är hämtad från Civilförsvarets sida: http://www.civil.se/tips-rad/vatten/ 
I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar. En viktig grundregel är att aldrig dricka vatten som smakar eller luktar illa, är grumligt eller missfärgat. Behöver du rena vatten, till exempel från naturliga vattenkällor, finns olika sätt.

 • Koka vattnet tills du ser stora bubblor
 • Rena vattnet med vattenreningstabletter
 • Desinficera vattnet med någon produkt som baseras på klordioxid och är tillverkad just för desinfektion av dricksvatten.

Det går att desinficera vatten med klorpreparat för vattendesinfektion, exempelvis Xinix Aqua Care som man sätter i vattentankar i båtar och husvagnar. Det finns också klortabletter, Micropur från Katadyn, som bland annat enligt bruksanvisningen är lämpligt för vattendesinfektion och konservering av vatten. Preparaten finns att köpa i friluftsbutiker eller på Internet.
Ovan nämnda preparat tar dock inte bort dålig, smak, partiklar eller kemikalier i vattnet. Kokning av vattnet dödar däremot de flesta bakterier och även parasiter och dess sporer. Det räcker med att vattnet kokar upp.
Om vattnet hämtas från källa i naturen kan det vara påverkat av annat än bakterier, i dessa fall räcker inte desinfektion med klorprodukter för att ta död på till exempel parasiter som kommer från däggdjur.
De här metoderna kan rena vattnet från skadliga mikroorganismer, men hjälper inte mot kemiska föroreningar.

Nödvattenförsörjning

Ett större haveri på vattenverk eller ledningsnät skulle kunna medföra att ordinarie leverans av dricksvatten upphör under flera dagar.
En plan för distribution av nödvatten via tank är förberedd, för Sunne tätort gäller följande:

 • Sunne östra, boende på östra sidan Fryken:
  Allmänheten hämtar vatten vid sport/ishallen
 • Sunne västra/norra, boende på västra sidan Fryken, norr Storgatan:
  Allmänheten hämtar vatten vid Räddningstjänsten
 • Sunne västra/södra, boende på västra sidan Fryken, söder Storgatan:
  Allmänheten hämtar vatten vid Ekebyvägen 4
 • På samma sätt är det förberett i våra mindre orter och byar
 • Kommunala och samhällsviktiga funktioner
  Kommer att få hjälp med leverans av nödvatten. Det är bra om varje verksamhet är insatt i vad som gäller för sin egen del och innan har tänkt igenom hur man löser detta på bästa sätt

Kontakt

Hans Nilsson
VA-ingenjör
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Felanmäla
Vid brådskande situationer, ring direkt till tekniska jourtelefon: 070-677 10 61 

Vid olycka/brand nära vattenverk
Ring 112 och meddela vad som har hänt