Information om hur du ska agera om du upplever att vattnet är missfärgat eller får besked om att koka vattnet. Här finns också besked om rutiner för provtagning och uppgift om vattnets hårdhet.

Missfärgat vatten

Missfärgat vatten ska aldrig användas som dricksvatten eller till matlagning.
Upplever du att vattnet är missfärgat ska du meddela oss så snart som möjligt. Vi gör då en spolning lokalt i ert område. Det är också bra om du låter vattnet rinna lite lätt i till exempel kökskranen under någon timme. Problemet brukar gå över ganska snabbt.

Ledningsspolning

Vatten innehåller naturligt mycket små mängder av järn och mangan som fälls ut i ledningsnätet. Det ser ut som små svarta/bruna partiklar.

I samband med något större vattenuttag eller vattenläcka kan utfällningar "dras loss" på grund av höga flöden. Vår och höst spolas ledningsnätet via brandposter för att spola ur dessa utfällningar. Innan spolning sker informerar vi om detta. Det är väldigt sällan vi hör att någon abonnent har problem i samband med dessa spolningar.  

Koka vattnet vid otjänligt vatten

Vid otjänligt vatten meddelas alltid abonnenter.
Om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk ska du alltid koka ditt vatten. Ofta kan vattnet drickas eller användas i matlagning efter kokning.
Läs mer på Livsmedelsverkets sida om kokning av vatten.
På sidan finns också faktablad på åtta olika språk.

  • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning
  • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas
  • Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet

Provtagning av vattenkvalitet

Totalt utför vi själva cirka 250 provtagningar per år på våra vattenverk och hos abonnenter. 

En del av egenkontrollen vi gör består av den provtagning som är fastställd i vårt provtagningsschema och består av olika kemiska och mikrobiologiska analyser som sedan bedöms enligt Livsmedelsverkets gränsvärden. Analyserna utförs av ackrediterat laboratorium. 

Kontakt

Hans Nilsson
VA-ingenjör
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Till felanmälan vid problem med kommunalt dricksvatten eller avloppsanslutning

Vid brådskande situationer, ring direkt till tekniskas jourtelefon: 
070-677 10 61 (i andra hand 0746-29 60 89).

Medelhårt till mjukt vatten

När en ny disk- eller tvättmaskin ska installeras efterfrågas ofta vattnets hårdhet. I Sunne kommun ligger hårdheten på vårt vatten mellan 0,5 och 7 tyska grader. Det bedöms som medelhårt till mjukt vatten. Du behöver inte öka doseringen av disk eller tvättmedel.