Som en del i vårt uppströms arbete tar vi emot studiebesök vid Sunne reningsverk

Är du intresserad av hur ett reningsverk fungerar kan du boka in ett studiebesök på Sunne reningsverk. Ni får information om vatten, avlopp, kretslopp och resurshushållning. Studiebesöket börjar med en teoretisk genomgång och avslutas med en rundvandring i reningsverket.

Studiebesöket tar ca 1 timme och max antal personer vid besöket bör vara 20.

Vi tar även emot besök från mindre barngrupper där vi visar ett reningsverk i miniformat där barnen själva får medverka. Vid önskemål kan även detta utföras på annan plats.

För bokning av studiebesök se kontaktuppgifter i högerspalten.

Kontakt

Gun-Britt Olsson
Energi- och miljöingenjör
E-post: gun-britt.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 14
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Länkar