Här hittar du information om kommunalt vatten och avlopp (VA), felanmälan och frågor om avgifter och fakturor. Här berättar vi också mer om vatten och drickskvalitet.

Felanmälan och frågor på faktura

  • Felanmäla problem med VA
    Vid felanmälan av kommunalt dricksvatten- eller avloppsanslutning kan du använda vårt formulär. Se under rubriken Felanmälan

Vid brådskande situationer, ring direkt till tekniskas jourtelefon: 
070-677 10 61.

VA-anslutning och enskilt avlopp

Vatten och drickskvalitet

Kontakt

Hans Nilsson
VA-ingenjör
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 02 vardagar kl.8-12
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Telefontid 8-12: 0565-162 02 
gäller vatten, avlopp, renhållning och slamtömning. 

Miljö- och byggenheten

Felanmälan

Felanmälan  vid problem med din kommunala dricksvatten eller avloppsanslutning

Vid brådskande situationer, ring direkt till tekniskas jourtelefon: 
070-677 10 61.