Kontakter teknisk service

Du kan sök på efternamn med hjälp av bokstäverna.
Fliken Verksamheter listar: Fastighetsenheten, Kommunförrådet, Reningsverket och Holmby återvinningscentral   

Telefontid 8-12: 0565-162 02 
gäller vatten, avlopp, renhållning och slamtömning. 
Övriga ärenden ring 0565-160 00 kommunväxeln

Besöksadress: Kvarngatan 6
Öppet: kl 07.30-16, lunchstängt kl 12 - 13. Fredagar stänger vi kl 15.00

Adress: 1.Teknisk service, 686 80  Sunne

Felanmälan hittar du här

Jourtelefon teknisk beredskap

 070-677 10 61
(i andra hand 0746-29 60 89)