Kontakter tekniska

Välkommen att kontakta oss

  • Sök på efternamn med hjälp av bokstäverna
  • Använd sökrutan för fritextsökning
  • Klicka på fliken Alla kontakter för en komplett förteckning 

Felanmälan hittar du här

Jourtelefon

teknisk beredskap:
 070-677 10 61

Visar alla anställda
Namn E-postadress Telefon Titel
Albinsson Kent kent.albinsson@sunne.se 0565-160 55 Enhetschef, tekniska enheten
Andersson Elisabeth elisabeth.andersson1@sunne.se 0565-163 63 Teknisk handläggare
Arnfeldt Jan jan.arnfeldt@sunne.se 0565-162 11 Rörläggare
Blomqvist Lars lars.blomqvist@sunne.se 073-070 32 55 Eltekniker
Branzén Per per.branzen@sunne.se 0565-163 80 Samhällsbyggnadschef
Broström Peter peter.brostrom@sunne.se 070-841 17 08 Park- anläggningsarbetare
Byström Per per.bystrom@sunne.se 070-190 35 48 Arbetsledare
Dahlgren Tomas tomas.dahlgren@sunne.se 070-570 67 73 Park-anläggningsarbetare
Englökk Joakim joakim.englokk@sunne.se 0565-162 08 Vaktmästare
Eriksson Mats-Olov mats-olov.eric-sson@sunne.se 070-399 78 98 Arbetsledare VA
Gardsten Tommy tommy.gardsten@sunne.se 070-294 37 05 Vaktmästare
Högquist Thomas thomas.hogquist@sunne.se 0565-161 64 Vaktmästare
Johansson Julia julia.johansson@sunne.se 0565-146 25 Park- och anläggningsarbetare
Larsson Anton anton.larsson@sunne.se 0565-163 28 Rörläggare
Larsson Rickard rickard.larsson@sunne.se 070-302 14 83 Rörnätsman
Lindahl Thomas thomas.lindahl@sunne.se 070-237 60 45 Rörnätsman
Muradi Jafar jafar.muradi@sunne.se 0565-160 74 Vaktmästare
Nordahl Mikael mikael.lubeck.nordahl@sunne.se 0565-163 28 Rörnätsman
Olsson Anders anders.olsson@sunne.se 0565-162 45 Utvecklingsledare
Persson Mikael mikael.p.persson@sunne.se 0565-161 93 Samhällsplanerare
Persson  Leif leif.persson@sunne.se 070-230 57 99 Elektriker, skogsansvarig
Utter Hans 0565-162 07 Rörläggare
Vidfeldt Henrik henrik.j.vidfelt@sunne.se 070-103 02 33 Eltekniker
Wikström Jan-Olof jan-olof,o,wikstrom@sunne 070-100 08 18 Eltekniker
Västlund Stefan stefan.vastlund@sunne.se VA-anläggningsarbetare
Zettervall Tommy tommy.zettervall@sunne.se 0565-162 04 Reparatör