Gator, trafik, utemiljöer, vatten och avlopp samt avfall och återvinning är områden som Tekniska enheten i Sunne ansvarar för. Här finns också information om felanmälan och jourtelefon för beredskap.

Vårhus

Felanmälan till Tekniska

Hjälp oss att snabbare åtgärda fel och brister. Använd vårt webbformulär för att felanmäla offentlig miljö, gator och trafik, vatten eller sophantering till Tekniska enheten. Vi garanterar att det blir läst redan samma arbetsdag. Till formuläret för felanmälan till Tekniska

Jourtelefon för samhällsbyggnad beredskap

Vid brådskande situationer efter arbetstid ring  jourtelefon, 070-677 10 61. 

Kontakt

Bostad, teknik o trafik
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Sunne kommun, 686 80 Sunne

Telefontid 8-12: 0565-162 02 
gäller vatten, avlopp, renhållning och slamtömning.

Komplett kontaktinformation till handläggare finns på alla sidor, eller använd länken nedan:
Till kontaktinformation Tekniska

Teknisk beredskap, jour

Jour, telefon Tekniska: 070-677 10 61 

Vid akut kris eller olycka ska du genast ringa 112. 
Du kopplas då direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår.